BiH u prvom kvartalu isplatila 174,16 miliona KM po osnovu vanjskog duga

0
291
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vijeće ministara danas je usvojilo izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvi kvartal 2021. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu 2021. iznosili su 225.738.707 KM ili 97% u odnosu na 1/4 nivoa planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u Budžetu za 2020. godinu.
Istovremeno su ovom periodu rashodi i izdaci institucija BiH iznosili 223.330.650 KM ili 96% u odnosu na 1/4 Budžeta za 2020. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 51% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva.
Finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu se zasniva na Odluci o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2021. godine, a za planski nivo prihoda uzeta je 1/4 prihoda iz Budžeta za 2020. godinu.
Plate zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine.
U prvom kvartalu 2021. godine, po osnovu obaveza spoljnog državnog duga, isplaćeno je 174,16 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze.
Na otplatu glavnice se odnosi 144,06 miliona KM (82,72%), a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 30,10 miliona KM (17,28%).
U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je učestvovala sa 118,18 miliona KM (67,86%), Republika Srpska sa 50,13 miliona KM (28,78%), Brčko Distrikt sa 3,43 miliona KM (1,97%), te institucije BiH sa 2,42 miliona KM (1,39%).