BiH u prvom kvartalu posjetilo oko 237 hiljada turista

0
1214
Broj turista u BiH u prvom kvartalu 2019. porastao za 9,3 posto u odnosu na isti period prošle godine

U Bosni i Hercegovini je u periodu januar – mart 2019. boravilo 236.922 turista, što je za 9,3 posto više u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. U prvom ovogodišnjem kvartalu turistili su ostvarili 531.380 noćenja, što je za 10,8 posto više u odnosu na isti period 2018. godine.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u uporednom periodu broj noćenja domaćih turista viši je za 6,9 posto, dok je broj noćenja stranih turista viši za 12,8 posto. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33,6 posto, a stranih turista 66,4 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (29,2%), Srbije (16,7%), Slovenije (6,3%), Italije (4,4%), Turske (3,5%), Kine (3,0%), Crne Gore i Njemačke (sa po 2,9%), Austrije (2,2%) te SAD (2,1%), što je ukupno 73,2 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 26,8 posto noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Islanda sa prosječnim zadržavanjem od 4,9 noći, zatim Estonije sa 4,7 noći, Finske sa 3,9 noći i Latvije sa 3,8 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,6 posto.