BiH: U septembru bilo 826.526 zaposlenih, a nezaposlenih 384.209

0
381
Promet od trgovine na malo na mjesečnom nivou realno je u aprilu porastao za 4,2%

Ukupan broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u septembru 2021. godine iznosio je 826.526, a od toga je 361.077 žena. U odnosu na avgust ove godine broj zaposlenih osoba se povećao za 1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,9%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše zaposlenih bilo je u trgovini na veliko i malo te u djelatnosti popravak motornih vozila i motocikala – 150.064 (od toga je 76.167 žena), zatim u javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju – 75.983 (30.411) i Obrazovanju 68.327 (47.823), dok je najmanje zaposlenih bilo u poslovanju nekretninama – samo 3.408 (žena 1.229).
U septembru 2021. broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 384.209, a od toga je 220.949 žena. Broj nezaposlenih se u odnosu na avgust 2021. smanjio za 2,1% (muškaraca za 0,1%, a žena za 2,5%).
U poređenju na septembar 2020. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 8,1% (broj muškaraca se smanjio za 8,5%, a žena za 7,2%).
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (122.910), zatim sa srednjom stručnom spremom (111.361) i nekvalifikovane osobe (103.625).
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj polukvalifikovanih osoba 6.169, a slijede osobe višeg obrazovanja 6.666.
Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 57,5% ili u apsolutnom iznosu 220.949 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 71.190, nekvalifikovanih je 60.906 i sa VKV i KV kvalifikacijom je 57.610 osoba ženskog spola.