BiH ukida carinu na električna vozila, manja stopa za hibride

0
352
Primjenom povoljnije carinske stope stimulisao bi se uvoz automobila na električni pogon

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izradilo je Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do kraja 2022. godine.
Prema tom prijedlogu, carinska stopa od 5% na uvoz električnih automobila u BiH mogla bi uskoro biti ukinuta, a na hibridna vozila smanjena sa dosadašnjih 15% na 5%.
U Ministarstvu navode da bi se primjenom povoljnije carinske stope stimulisao uvoz automobila na električni pogon što bi BiH donijelo višestruku korist, kako sa aspekta smanjenja zagađenja zraka i zaštite životne sredine tako i sa aspekta podizanja stepena bezbjednosti saobraćaja.
“To bi doprinijelo izjednačavanju tržišnih uslova za sve uvoznike i distributere u BiH, bez obzira gdje se proizvode vozila brenda koji zastupaju. Takođe, odlukom bi se izvršila i harmonizacija carinskih stopa koje se primjenjuju prilikom uvoza novoproizvedenih automobila u BiH sa carinskim stopama koje se primjenjuju u regionu prilikom uvoza ovih proizvoda”, pojasnili su iz resornog ministarstva.