BiH uvozi tri puta više prehrambenih artikala i četiri puta više lijekova nego što ih izvozi

Poljoprivreda, energija i farmaceutska indsutrija su ključne za samoodrživ razvoj Bosne i Hercegovine

0
719
Domaći eksperti putem Sarajevo Business Foruma ponudili rješenja za prevazilaženje ekonomske krize u BiH

Kako bi se ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom i preduprijedile budući izazovi grupa domaćih eksperata okupljenih na platformi Sarajevo Business Foruma (SBF), pripremila je dokument sa ključnim smjernicama za prevazilaženje ekonomske krize u BiH.
Sa fokusom na stvaranje samoodržive ekonomije Bosne i Hercegovine domaći eksperti u ovom dokumentu nude konkretne korake koje treba poduzeti kako bi se spasila ekonomija BiH i spriječio značajan pad bruto društevnog proizvoda, sačuvala radna mjesta, te proizvele dovoljne količine hrane za vlastite potrebe.
Inicijativa simboličnog naziva ‘Mi to možemo’ okupila je ugledne stručnjake iz različitih oblasti koji su na volonterskoj osnovi pripremili ključne smjernice za prevazilaženje ekonomske krize u kojoj se BiH, kao i sve svjetske ekonomije, zatekle pod uticajem pandemije. Inicijativa, između ostalog, ukazuje na nužnost pružanja veće podrške razvoju novih biznisa, digitalizaciji, stvaranju pretpostavki za izgradnju efeikasnih proizvodnih klastera u domenu prehrambenog sektora, uključujući i podršku start-up biznisima. Inicijativa predlaže konkretna rješenja i ukazuje na konkretnu metodologiju kako ubrzano implementirati strukturne reforme koje će unaprijediti poziciju BiH, njen kreditni rejting, privući investicije i ubrzati njen ekonomski razvoj.

Inicijativa simboličnog naziva ‘Mi to možemo’ okupila je ugledne stručnjake iz različitih oblasti

Dokument na kojem je od početka pandemije do danas radilo 20-ak uglednih stručnjaka iz različitih oblasti, bit će ponuđen donosiocima odluka i kreatorima ekonomskih politika u segmentu zakonskih regulative, potencijalnim proizvođačima, vlasnicima privrednih resursa, finansijskim institucijama i drugima relevantnim subjektima da donesu one odluke i pokrenu one vrste aktivnosti koje već u ovoj godini mogu imati konkretne pozitivne rezultate.
“Ova inicijativa je pokret za razvoj domaće proizvodnje i domaćih proizvoda oko koje želimo okupiti sve zainteresovane bez obzira na političku i etničku pripadnost kako bismo radili za naše opće dobro. Pandemija je pokazala da se možemo osloniti samo na vlastite resurse i da se sve ekonomije zatvaraju. Mi kao banka opredjeljeni smo razvoju BiH i to je naš strateški cilj, stoga smo suočeni sa pandemijom incirali online sesije i panele SBF sa domaćim ekspertima kako bismo zajedničkim snagama pronašli rješenja za samoodrživu ekonomiju. Tokom tih sesija identifikovali smo tri ključne industrije kojima trebamo posvetiti pažnju – to su poljoprivreda i proizvodnja hrane, energija i farmaceutika, odnosno proizvodnja lijekova. Tokom izrade dokumenta naročitu pažnju smo posvetili ovim industrijama, te tome kako da BiH proizvede dovoljne količne hrane i lijekova za svoje stanovništvo bez da se oslanja na vanjske izvore”, kaže Bukvić, koji je jedan od autora ovog dokumenta i idejni inicijator za izradu rješenja za privredu BiH.
U izradu dokumenta bili su uključeni i uspješni Bosanci i Hercegovci u svijetu koji su prenijeli iskustva iz Njemačke, Singapura, Hong Konga, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amerike….
Analize inicijative ‘Mi to možemo’ pokazala su da se naša zemlja trenutno nalazi u nezavidnoj poziciji. Naime, BiH uvozi tri puta više prehrambenih artikala i četiri puta više lijekova nego što ih izvozimo. Deficit lijekova iznosi 700 miliona KM, dok se deficit prehrambenih proizvoda mjeri u milijardama KM.
“Takva strukturalna pozicija BiH mora se promjeniti radi samoodrživosti naše ekonomije”, kaže Bukvić.