BiH u prvih 11 mjeseci posjetilo 458.505 turista, pad za 70,3%

0
708
Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 500,1 slučeva na 100.000 stanovnika

Bosnu i Hercegovinu je u periodu januar – novembar 2020. posjetilo 458.505 turista (domaćih 274.722 i stranih 183.783), što je manje za 70,3% u odnosu na isti period prošle godine kada je bilo 1,544,875 turista (domaćih 403.547 a stranih 1.141.328).
Tokom prvih 11 mjeseci 2020. godine turisti su u BiH ostvarili 1.155.033 noćenja, što je manje za 63,7% u odnosu na isti period 2019. godine. Broj noćenja domaćih turista manji je za 20,8%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 80,1% u odnosu na isti period 2019. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 60,4% dok je 39,6% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (28,4%), Hrvatske (25,2%), Slovenije (4,8%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (4,4%), Turske (3,5%), Njemačke (3,1%) i Crne Gore (3,0%), što je ukupno 72,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 27,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem od 9,3 noći, Južnoafrička Republika sa 5,1 noći te Kuvajt i Latvija sa po 4,3 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,4%.

U novembru bilo 29.176 turista

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2020. je Bosnu i Hercegovinu posjetilo 29.176 turista, što je manje za 33,3% u odnosu na oktobar 2020. i za 69,7% manje u odnosu na novembar 2019. godine.
Turisti su ostvarili 64.051 noćenje, što je manje za 38,1% u odnosu na oktobar 2020. i za 66,4% manje u odnosu na novembar 2019 godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 66% dok je 34% stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 40,5% u odnosu na oktobar 2020. i manji za 40,9% u odnosu na novembar 2019. godine. Broj noćenja stranih turista manji je za 32,8% u odnosu na oktobar 2020. i za 81,7% manji u odnosu na novembar 2019. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u novembru 2020. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (19,6%), Srbije (18,2%), Hrvatske (14,9%), Turske (4,8%), Italije (3,6%) i Kuvajta (3,2%) što je ukupno 64,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 35,7% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Japan sa prosječnim zadržavanjem 15 noći, Brazil sa 7,6 noći, Finska 7,4 noći, Latvija i Estonija sa po 6,5 noći i Grčka sa 6 noći.
Turistima je u novembru 2020. u BiH bilo na raspolaganju 14.769, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 23,3% manje u odnosu na novembar 2019. i 31.542 raspoloživa kreveta što je manje za 23,3% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U novembru 2020. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 13.610 soba i apartmana što je za 21,4% manje u odnosu na novembar 2019. i 27.949 kreveta što je za 21,9% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u novembru 2020. iznosila je 7,2%. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,2%.