BiH za pet mjeseci posjetilo 240.433 turista, godišnji rast 23,5%

0
1147
U BiH najduže su se zadržavali turisti iz Finske, Irana, Latvije i Južne Koreje

Bosnu i Hercegovinu je u prvih pet mjeseci 2021. godine posjetilo 240.433 turista (domaćih 147.981 i stanih 92.452), što je više za 29,1%, a ostvareno je i 557.667 noćenja, što je više za 23,5% u odnosu na isti period 2020. godine.
Broj noćenja domaćih turista u periodu januar-maj 2021. veći je za 93%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 18,6% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 58,9% dok je 41,1% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (32%), Hrvatske (15,6%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (11,6%), Crne Gore (5,5%), Slovenije (4,1%), Turske (3,3%), Njemačke (3,1%), Sjedinjenih Američkih Država (2,4%) i Austrije (2,3%), što je ukupno 79,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 20,1% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 9,6 noći, Iran sa 6,6 noći, Latvija sa 5,5 noći, Norveška sa 4,2 noći te Kina i Kuvajt sa po 4,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Godišnji broj turista u maju porastao za 1160,4%

Samo u maju ove godine BiH turisti su ostvarili 60.989 posjeta, što je više za 72,6% u odnosu na april 2021. i za 1160,4% više u odnosu na maj 2020. godine. Turisti su ostvarili 131.867 noćenja, što je više za 56,9% u odnosu na april 2021. i za 859% više u odnosu na maj 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 56,2% dok je 43,8% učešće stranih turista.
Uticaj pandemije Covid-19 imao je za posljedicu veliki porast indeksa u maju 2021. u odnosu na maj 2020. kada je većina objekata za smještaj bila zatvorena.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 41,7% u odnosu na april 2021. i viši za 513,2% u odnosu na maj 2020. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 81,9% u odnosu na april 2021. i za 3360,6% viši u odnosu na maj 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u maju 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (28,6%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,3%), Hrvatske (8,5%), Crne Gore (5,3%), Njemačke (4%), Turske (3,3%) i SAD (3%)što je ukupno 69%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem 10,3 noći, Finska sa 9,0 noći, Latvija sa 5,8 noći, Japan 4,8 noći, Kina i Južna Koreja sa po 4,4 noći, Norveška sa 4,3 noći te Estonija i Kuvajt sa po 3,9 noći.
Turistima je u maju 2021. u BiH bilo na raspolaganju 16.883 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 57,3% više u odnosu na maj 2020. i 36.767 raspoloživa kreveta što je više za 66,3% u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
U maju 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.463 soba i apartmana što je za 57,4% više u odnosu na maj 2020. i 32.542 kreveta što je za 68,6% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u maju 2021. iznosila je 15,7%, a stalnih kreveta 12,1%, dok je u maju 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 2,7%, a stalnih kreveta 2,1%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1%.