BiH za prvih pet mjeseci 2018. posjetilo blizu 495 hiljada turista

0
1490
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Bosnu i Hercegovinu je u periodu januar – maj 2018. posjetilo 494.351 turista, što je za 13,3 posto više, a ostvareno je 1.013.109 noćenja, što je porast od 14,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 12,4%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 15,5% u odnosu na isti period 2017. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 32,0% dok je 68,0% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (18,2%), Srbije (11,7%), Turske (7,7%), Slovenije (6,3%), Njemačke (5,0%), Italije (4,7%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,1%) i Austrije (2,8%), što je ukupno 59,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,5% noćenjа.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Irska i Kuvajt sa prosječnim zadržavanjem od po 3,5 noći , Kipar sa 3,2 noći te Ujedinjeni Arapski Emirati sa 3,0 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1%.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, samo u maju ove godine BiH je posjetilo 150.265 turista, što je više za 18,1% u odnosu na april 2018. i za 9,0% više u odnosu na maj 2017. godine.
Turisti su u maju ove godine ostvarili 287.117 noćenja, što je više za 16,6% u odnosu na april 2018. i za 7,4% više u odnosu na maj prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 31,7% dok je 68,3% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 36,5% u odnosu na april 2018. i viši za 3,1% u odnosu na maj 2017. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 9,2% u odnosu na april 2018. i viši za 9,5% u odnosu na maj 2017. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u maju 2018. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (9,9%), Srbije (7,8%), Hrvatske (7,7%), Njemačke (5,8%), Slovenije (5,7%), Italije (5,4%), Poljske (4,8%) i Kine (4,3%) što je ukupno 51,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 48,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Kipar sa prosječnim zadržavanjem od 4,2 noći, Irska sa 4,0 noći, Kuvajt i Egipat sa po 3,5 noći, te Bahrein, Katar i Francuska sa po 3,1 noći.