BiH: Za sedam dana anketirano 6.654 domaćinstva

0
474
Anketom se žele dobiti podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH

Za sedam dana anketiranja koje se u Bosni i Hercegovini provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, anketirano je 6.654 domaćinstva od kojih je 4.187 u Federaciji BiH, 1.739 u Republici Srpskoj i 728 u Brčko distriktu.
Projekatažuriranja statističkog okvira uzorka provode statističke institucije u BiH (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS), u cilju povećanja obima i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje okvira uzorka radit će se kvartalno tokom tri godine. U prvom kvartalu, koji je počeo 17. septembra i trajaće 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele BiH. Prikupljeni podaci će pokazati da li je došlo do promjena na terenu u broju i strukturi domaćinstava u odnosu na podatke iz 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak.
Novi način prikupljanja podataka na terenu putem posebno kreirane software aplikacije instalirane na laptopima, omogućava anketarima da lakše i brže prikupe podatke i na dnevnoj osnovi dostavljaju ih statističkim institucijama.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.