BiH: Za sedam dana anketirano 6.654 domaćinstva

0
386
Anketom se žele dobiti podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH

Za sedam dana anketiranja koje se u Bosni i Hercegovini provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, anketirano je 6.654 domaćinstva od kojih je 4.187 u Federaciji BiH, 1.739 u Republici Srpskoj i 728 u Brčko distriktu.
Projekatažuriranja statističkog okvira uzorka provode statističke institucije u BiH (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS), u cilju povećanja obima i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje okvira uzorka radit će se kvartalno tokom tri godine. U prvom kvartalu, koji je počeo 17. septembra i trajaće 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele BiH. Prikupljeni podaci će pokazati da li je došlo do promjena na terenu u broju i strukturi domaćinstava u odnosu na podatke iz 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak.
Novi način prikupljanja podataka na terenu putem posebno kreirane software aplikacije instalirane na laptopima, omogućava anketarima da lakše i brže prikupe podatke i na dnevnoj osnovi dostavljaju ih statističkim institucijama.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here