BiH za sedam mjeseci posjetilo 907 hiljada turista

0
1073
U BiH najduže su se zadržavali turisti iz Finske, Irana, Latvije i Južne Koreje

U Bosni i Hercegovini je tokom prvih sedam mjeseci 2019. godine boravilo 906.788 turista što je porast za 11,7% i 1.878.023 noćenja, ili za 11,1% više u odnosu na isti period 2018. godine.
Broj noćenja domaćih turista u periodu januar-juli 2019. viši je za 6,8%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 12,9% u odnosu na isti period prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 28,5% dok je 71,5% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (13,5%), Srbije (9,3%), Saudijske Arabije (7,2%), Slovenije (5,2%), Kine (4,8%), Njemačke i Turske (sa po 4,7%), Italije (4,5%), Poljske (3,8%) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,6%), što je ukupno 61,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 38,7% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Kuvajta sa 3,4 noći, zatim Irske sa 3,1 noći, te Bahreina, Islanda, Latvije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ukrajine, sa po 2,9 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,4 posto.