BiH zadržala trend rasta BDP-a od 3 posto

0
1029
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Bosna i Hercegovina je u 2017. godini zadržala trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3% u posljednje tri godine, konstatirano je u Izvještaju o razvoju za prošlu godinu, koji je razmatralo Vijeće ministara na današnjoj sjednici.
Ocijenjeno je da i ostali glavni makroekonomski pokazatelji ukazuju na stabilnu makroekonomsku poziciju uz pozitivne prospekte u narednom srednjoročnom periodu.
Prema Anketi o radnoj snazi za 2017. godinu, u BiH je bilo 816.000 zaposlenih osoba, što je povećanje za 15.000 u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 211.000, stopa nezaposlenosti na nivou BiH za 2017. godinu bila je 20,5%, dok je u 2016. godini iznosila 25,4%. U izvještaju je istaknuto da je najveći problem u visokoj stopi nezaposlenosti mladih, koji ne mogu pronaći prvo zaposlenje, te da posebnu pažnju treba posvetiti povećavanju stope zaposlenosti kroz multidisciplinarni pristup.
U Izvještaju je ukazano da jedinstveni ekonomski prostor unutar zemlje nije uspostavljen, što predstavlja jednu od prepreka ka integriranju na evropsko i svjetsko tržište i poboljšanju konkurentske pozicije BiH.
Navodi se i da je poslovno okruženje i dalje opterećeno različitim administrativnim preprekama na različitim nivoima vlasti. Upozoreno je na probleme u oblasti zdravstva i osnovnog obrazovanja, makroekonomskog okruženja i tehnološke spremnosti.
Prioritetne mjere u narednom periodu bi trebale biti fokusirane na poboljšanje kvaliteta javnih finansija, te rješavanje problema nepostojanja jedinstvenog ekonomskog prostora putem usklađivanja i koordinacije industrijskih politika i politika za mala i srednja preduzeća. Preporučeno je i povećanje konkurentnosti dodatnim promoviranjem, unapređenjem i razvojem turizma.
U Izvještaju se naglašava i potreba unapređenja politika iz oblasti obrazovanja, usvajanja nedostajućih strateških dokumenata u sektoru poljoprivrede, kao i borbe protiv korupcije.