BiH želi članstvo u Komitetu za svjetsku baštinu

0
991
Ministar Adil Osmanović na 39. generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović učestvuje u Parizu u radu 39. generalne skupštine UNESCO-a, gdje u obraćanju prisutnima izrazio podršku Programu UNESCO-a za naredni period i istakao opredijeljenost BiH da aktivno sarađuje sa UNESCO-om u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva kao i Agende za održivi razvoj 2030. “U BiH u toku su veoma značajne reforme koje se odnose i na oblasti koje UNESCO pokriva. Opredijeljeni smo za izgradnju modernog obrazovnog sistema okrenutog ka potrebama tržišta rada na način koji će dati doprinos daljem ekonomskom razvoju. U oblasti nauke pažnju posvećujemo pronalaženju odgovora na ključna pitanja koja se tiču zaštite životne sredine, očuvanja voda i drugih prirodnih resursa. Kroz zajednički rad i otvoren pristup nauci, moguće je doći do odgovora na globalna pitanja i izazove, stoga snažno podržavamo inicijative i projekte koji tome doprinose i cijenim neophodnim veća izdvajanja za oblast nauke”, rekao je Osmanović i posebno naglasio posvećenost BiH oblasti kulture.
“Ratifikovali smo sve UNESCO konvencije i kontinuirano radimo na njihovoj implementaciji”, rekao je Osmanović.
Ministar civilnih poslova naglasio je ulogu koju sport ima za razvoj zdravog društva. Kao ključne aktivnosti u ovoj oblasti izdvojio je rad na promociji sportskih vrijednosti, sprečavanje nasilja na sportskim terenima i sprečavanje dopinga u sportu.
Ministar Osmanović govorio je i o značaju regionalne saradnje ističući primjer saradnje sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom na upisu stećaka na Listu svjetske baštine. Podsjetio je da je BiH dio Svjetske koalicije zemalja za zaštitu i očuvanje svjetske kulturne baštine u opasnosti te da kontinuirano radi na implementaciji Konvencije o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izražaja.
Osmanović je naglasio da je BiH predala kandidaturu za članstvo u Komitetu za svjetsku baštinu.
“Želim vas uvjeriti da BiH visoko cijeni ulogu i mandat Komiteta za svjetsku baštinu. BiH jako želi dobiti mogućnost da kroz rad u Komitetu doprenese daljem jačanju mehanizama zaštite kulturnih i prirodnih dobara. Iskreno se nadam da će to biti prepoznato i da ćemo imati potrebnu podršku prilikom izbora novih članica Komiteta”, rekao je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović.