Bijeljinska Naša Banka u 2020. s dobiti od 190 hiljada KM

0
432
Paket akcija koje se prodaju su 20,98 posto vlasničkog udjela u bijeljinskoj Naša banci

Naša Banka a.d. Bijeljina poslovala je u pandemijskoj 2020. godini s neto dobiti od 190,5 hiljada KM što je osjetan rast u odnosu na 24,4 hiljade iz prethodne godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja banke, neto prihodi od kamata lani su iznosili oko 3,6 miliona KM i manji su za 16 posto u odnosu na 4,3 miliona KM iz 2019. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 10,2 posto, na 3,7 miliona sa 4,1 miliona KM.
Poslovna aktiva Naša Banke sa sjedištem u Bijeljini na kraju 2020. iznosila je oko 207,8 miliona KM i za 18,6 miliona KM ili za 9,9 posto je viša u odnosu na 189,2 miliona KM iz 2019. godine.
Kapital ove banke na kraju 2020. iznosio je blizu 18,6 miliona KM i manji je za 6,6 miliona (-26,3%) nego godinu ranije kada je iznosio blizu 25,2 miliona KM. Ipak, treba pomenuti da je zbog promjena u računovodstvenim politikama ponovo iskazani kapital ove banke na početku 2020. iznosio oko 18,5 miliona KM.
Banka je u 2019. imala 193 zaposlenih, odnosno deset radnika više nego godinu ranije.
Podsjetimo, Naša Banka pod tim nazivom posluje od novembra 2019. godine nakon što je odlukom akcionara Pavlović International Bank a.d. Bijeljina promijenila naziv i grafički amblem banke. Sjedište banke ostalo je u Bijeljini.
Većinski vlasnici Naša Banke su Galens Invest d.o.o. Novi Sad sa 22,3% udjela te Pavgord d.o.o. Foča sa 22%…