Bijeljinska Pavlović banka mijenja naziv u Naša banka

0
1230
Naša banka biće novi naziv Pavlović International Banke iz Bijeljine

Skupština Pavlović International Banke usvojila je danas odluku o promjeni imena te banke u Naša banka a.d Bijeljina, kao i grafičkog amblema banke. Sjedište Banke u Bijeljini ostaće nepromjenjeno.
“Izmjena naziva Banke vršiće se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo RS i Statutom Banke. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo na Statut, a primjenjivaće se od dana registracije izmjene naziva Banke kod nadležnog suda. U skladu sa ovom odlukom izvršiće se promjena naziva svih organizacionih dijelova Banke, kao i promjena naziva svih opštih i drugih akata Banke”, navedeno je u usvojenoj Odluci.
Skupština akcionara danas je razmatrala i novi Statut banke, ali i promjene u Nadzornom odboru.
Promjene u Pavlović banci počele su kada je dio akcija te banke kupio Batagon International u martu ove godine. Nakon što je toj kompaniji propao pokušaj da kupi potraživanja RS od FG Birač, odustali su od daljeg ulaganja u Pavlović banku, piše portal Bijeljina Danas. Nakon toga, akcije banke u julu kupile su firme Pavgord Foča i Galens Novi Sad, te postali vlasnici skoro 60 odsto akcija sa pravom glasa.