Bilans banaka u BiH na polugodištu: Rast aktive, depozita i kredita

0
608
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu iznosi 35,5%

Ukupna aktiva komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini na kraju prvog polugodišta 2020. iznosila je oko 32,70 milijardi KM i za 740,30 miliona KM ili za 2,3% je viša u odnosu na prvo polugodište lani kada je iznosila oko 31,96 milijardi KM.

Izvor: CBBiH

U poređenju s krajem 2019. godine (33,38 milijardi KM), ukupna aktiva komercijalnih banaka u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manja je za 679,30 miliona KM ili za -2,0 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka u BiH zaključno sa prvim polugodištem 2020. ukupni depoziti iznosili su blizu 23,79 milijardi KM i u odnosu na isti period prošle godine (22,51 milijarda KM) porasli su za gotovo 1,28 milijardi KM ili za 5,7 posto.
Međutim, depoziti s kraja juna ove godine u poređenju s krajem 2019. godine (23,82 milijarde KM) manji su za 33,7 miliona KM ili za -0,1 posto.

Izvor: Centralna banka BiH

I ukupni krediti banaka u BiH imali su sličan trend. Na kraju prvog polugodišta 2020. ukupni krediti banaka iznosili su blizu 20,40 milijardi KM i za 172,7 miliona KM ili za 0,9 posto su bili veći nego na kraju juna prošle godine (20,22 milijarde KM). Ipak, u poređenju s krajem 2019. ukupni krediti na kraju juna ove godine (20,77 milijarde KM) smanjeni su za 376,8 miliona KM ili za -1,8 posto.