Blok posao akcijama Nove banke Banja Luka u iznosu od 3,99 miliona KM

0
940
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 4.317.577,32 KM, kroz 60 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,42% i iznosi 560,25 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 30.572,56 KM, po prosječnoj cijeni od 0,885 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,67%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 249.326,79 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 136.341,45 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,03%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 11.062,73 KM, po prosječnoj cijeni od 0,122 KM, što predstavlja pad cijene za 4,69%.
Udjeli/akcije 6 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest (19,33%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,79 KM.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed (-6,78%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,75 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Hotel Bosna a.d. Banjaluka akcijama, trgovalo se u iznosu od 839,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Imako a.d. Banja Luka ostvarile pad od 22,33% i trgovalo se po cijeni od 0,08 KM po akciji, u vrijednosti od 103,68 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljena su 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 3.995.833,80 KM.