BLSE: Akcijama Čajavec mega se trgovalo u iznosu od 137.500 KM

0
710
Dnevni promet 17,6 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 363.977,19 KM, kroz 49 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,19% i iznosi 559,46 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 534,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,89 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,78%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 218.702,61 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 u vrijednosti od 82.266,48 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,64%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.141,69 KM, po prosječnoj cijeni od 10,01 KM, što predstavlja pad cijene za 0,79%.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (2,46%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,125 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund (-0,79%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 10,01 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Čajavec mega a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 137.500,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,55 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Malpreh a.d. Banja Luka (0,18%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,571 KM, u vrijednosti 831,95 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Nestro Petrol a.d. Banja Luka ostvarile pad od 4,42% i trgovalo se po cijeni od 0,67 KM po akciji, u vrijednosti od 181,57 KM.