BLSE: Akcije Rafinerije nafte Brod oslabile 14,3 posto

0
886
Dnevni promet 196 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 40.409,80 KM, kroz 57 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,23% i iznosi 552,08 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 741,30 KM, po prosječnoj cijeni od 1,05 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,94%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 30.769,62 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka u vrijednosti od 20.000,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.696,42 KM, po prosječnoj cijeni od 8,44 KM, što predstavlja rast cijene za 0,12%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund (0,12%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,44 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-4,17%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,069 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 600,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,012 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 14,29%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile pad od 14,29% i trgovalo se po cijeni od 0,012 KM po akciji, u vrijednosti od 600,00 KM.