BLSE: Akcije Rafinerije nafte Brod pale 82,8 posto

0
860
Dnevni promet 563,8 hiljada KM

Na današnjem trgovanju Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 117.303,25 KM, kroz 52 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,04% i iznosi 513,26 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.654,20 KM, po prosječnoj cijeni od 0,55 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,18%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 95.584,92 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 95.584,92 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,24%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 845,14 KM, po prosječnoj cijeni od 8,62 KM, što predstavlja pad cijene za 0,12%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Kristal Invest a.d. – OAIF Opportunity Fund (0,31%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,26 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina (-10,00%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,0009 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Prijedorčanka a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 14.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,20 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije 2 emitenta, od čega su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile pad od 82,83% i trgovalo se po cijeni od 0,0017 KM po akciji, u vrijednosti od 0,65 KM.