BLSE: Blok posao akcijama Drina osiguranje vrijedan 500.200 KM

0
594
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 529.188,07 KM, kroz 45 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 597,17 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.760,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,85 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 18.116,23 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 11.361,23 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,01%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.421 KM, po prosječnoj cijeni od 11 KM po akciji.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond (1,14%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,54 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-0,70%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,14 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti Drina osiguranje a.d. Milići, u ukupnoj vrijednosti od 500.200 KM.