BLSE: Blok posao akcijama Nove banke u vrijednosti 2,58 miliona KM

0
700
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 2.699.086,63 KM, kroz 56 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,12% i iznosi 634,72 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 88.304,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,889 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,11%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 20.621,28 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 17.801,28 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 4.018,20 KM, po prosječnoj cijeni od 11,10 KM, što predstavlja pad cijene za 0,18%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (0,65%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,156 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus (-1,77%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,77 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Termomontaža a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 920,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,40 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 2.576.732,40 KM.