BLSE: Četvrta multilateralna kompenzacija biće provedena 16. augusta

0
313
Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 445 učesnika

Četvrta multilateralna kompenzacija* u 2022. godini putem Banjalučke berze (BLSE) će biti sprovedena 16. augusta ove godine, a registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Kako je saopćeno iz BLSE, unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 15. augusta i traje do 16. augusta do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.08.2022. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.
Kompenzacija će se sprovesti 16. augusta u 15 časova. Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 17. do 19. augusta ove godine do 15 časova.
Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 16.08.2022. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 17. do 18. augusta zaključivati javne prodaje potraživanja.
Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na ovom linku.
Podsjetimo, MLK Sistem – Jedinstven sistem za multilateralne kompenzacije i cesije je sistem Banjalučke berze za prebijanje dugovanja između poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, prenos potraživanja (cesija) i javnu prodaju potraživanja. MLK je web aplikacija koja ne zahtijeva instalaciju na računaru, a pristupa joj se preko adrese http://mlk.blberza.com/.
_________
*Multilаtеrаlnа kоmpеnzаciја је nаčin prеstаnkа pоtrаživаnjа i оbаvеzа učеsnikа kојi su priјаvili svоје оbаvеzе u sistem.