BLSE: Dnevni promet 256.549 KM

0
5314
Dnevni promet 14,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 256.549,16 KM, kroz 56 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,10% i iznosi 564,56 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 61.018,20 KM, po prosječnoj cijeni od 1,09 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 122.270,63 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 u vrijednosti od 97.624,88 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 49.711,60 KM, po prosječnoj cijeni od 1,90 KM, što predstavlja pad cijene za 5,00%.
Udjeli/akcije 6 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka (10,38%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,00 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka (-5,00%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,90 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Čajavec mega a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 18.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor (2,04%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,45 KM, u vrijednosti 556,65 KM.