BLSE: Dnevni promet sa obveznicama oko 176 hiljada KM

0
770
Dnevni promet 20,48 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 195.434,93 KM, kroz 40 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 1,32% i iznosi 558,77 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 793,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,20 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 176.358,39 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 137.645,85 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,02%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 4.029,75 KM, po prosječnoj cijeni od 9,95 KM, što predstavlja pad cijene za 0,40%.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed (1,43%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,84 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus (-9,33%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,36 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 11.699,64 KM, po prosječnoj cijeni od 0,69 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 38,00%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor (38,00%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,69 KM, u vrijednosti 11.699,64 KM.