BLSE: Najtrgovanije akcije Čajavec mega, promet 96.000 KM

0
780
Dnevni promet 17,6 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 196.285,57 KM, kroz 54 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 2,75% i iznosi 536,46 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 42.189,83 KM, po prosječnoj cijeni od 0,981 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 11,60%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 39.036,72 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 22.207,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,32%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed, trgovalo se u iznosu od 14.750,00 KM, po prosječnoj cijeni od 2,95 KM, što predstavlja pad cijene za 1,01%.
Udjeli/akcije 4 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (11,76%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,114 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed (-1,01%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,95 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Čajavec mega a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 96.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,48 KM.