BLSE: Najtrgovanije akcije Nove banke, promet 49.851 KM

0
1100
Dnevni promet 366,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 119.657,26 KM, kroz 72 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 559,60 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 49.851,45 KM, po prosječnoj cijeni od 0,594 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 20.262,27 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 u vrijednosti od 9.504,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,22%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 7.362,62 KM, po prosječnoj cijeni od 8,41 KM, što predstavlja rast cijene za 0,12%.
Udjeli/akcije 5 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka (21,43%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,068 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Hercegovinaputevi a.d. Trebinje akcijama, trgovalo se u iznosu od 36.498,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,00 KM.