BLSE: Najtrgovanije obveznice RS i akcije Nove banke

0
805
Dnevni promet 14,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 94.674,53 KM, kroz 25 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,49% i iznosi 569,87 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 38.835,18 KM, po prosječnoj cijeni od 0,54 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 47.138,24 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 31.266,57 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,01%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Maximus Fund, trgovalo se u iznosu od 1.608,00 KM, po prosječnoj cijeni od 4,00 KM po akciji.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund (2,54%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,565 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 341,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.