BLSE: Najtrgovanije obveznice RS s prometom od 211,6 hiljada KM

0
516
Dnevni promet 577,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 480.350,19 KM, kroz 39 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,44% i iznosi 808,97 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 31.080 KM, po prosječnoj cijeni od 1,48 KM po akciji.
Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 430.763,83 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – ratna šteta 11 u vrijednosti od 211.636,80 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,49%.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Dubički robni magazin a.d. K. Dubica, trgovalo se u iznosu od 15.531,56 KM, po prosječnoj cijeni od 0,047 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena zabilježile su akcije jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka ostvarile pad od -14,04% i trgovalo se po cijeni od 0,30 KM po akciji, u vrijednosti od 450 KM.