BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Nove banke, promet 33,5 hiljade KM

0
559
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 71.682,44 KM, kroz 71 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,08% i iznosi 619,06 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 33.468,32 KM, po prosječnoj cijeni od 0,58 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 14.318,32 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 6.783,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,72%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.925,36 KM, po prosječnoj cijeni od 11,12 KM po akciji.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced (3,61%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,31 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-0,65%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,153 KM.