BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Telekom Srpske, promet 25 hiljada KM

0
420
Dnevni promet 4.405 KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 39.280,42 KM, kroz 29 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 594,34 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 25.035,03 KM, po prosječnoj cijeni od 0,827 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,36%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 6.264,82 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 5.092,22 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 1.925,49 KM, po prosječnoj cijeni od 11,13 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-0,68%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,146 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Potkozarje a.d. Gradiška akcijama, trgovalo se u iznosu od 3.408,60 KM, po prosječnoj cijeni od 0,65 KM.