BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Telekom Srpske u iznosu od 97 hiljada KM

0
414
Aukcija obveznica RS na Banjalučkoj berzi održat će se 28. marta

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 166.349,17 KM, kroz 32 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,46% i iznosi 567,41 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 97.175 KM, po prosječnoj cijeni od 0,845 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 6.879,60 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 4.815,30 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,01%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 1.728,94 KM, po prosječnoj cijeni od 0,151 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OAIF VIB fond (2,80%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,30 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Imako a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 34.855,59 KM, po prosječnoj cijeni od 0,051 KM.