BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama, promet 28 hiljada KM

0
725
Dnevni promet 78,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 34.165,48 KM, kroz 39 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 655,36 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.165,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,87 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 28.089,43 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 15.458,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OAIF Opportunity Fund, trgovalo se u iznosu od 1.058,40 KM, po prosječnoj cijeni od 5,40 KM po akciji.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Polara Adriatic Fond (17,14%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,41 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Fratello Trade a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 360,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,72 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 19,10%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Fratello Trade a.d. Banja Luka ostvarile pad od 19,10% i trgovalo se po cijeni od 0,72 KM po akciji, u vrijednosti od 360,00 KM.