BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama, promet 86 hiljada KM

0
485
Dnevni promet 17,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 111.891,33 KM, kroz 21 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,03% i iznosi 618,17 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 24.171,85 KM, po prosječnoj cijeni od 0,946 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 85.943,79 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 13 u vrijednosti od 61.448,91 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,01%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond, trgovalo se u iznosu od 427,28 KM, po prosječnoj cijeni od 4,36 KM, što predstavlja rast cijene za 0,23%.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced (0,87%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,63 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Hercegovinaputevi a.d. Trebinje akcijama, trgovalo se u iznosu od 432,90 KM, po prosječnoj cijeni od 1,30 KM.