BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama, promet blizu 228 hiljada KM

0
783
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 274.149,14 KM, kroz 52 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,51% i iznosi 544,22 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 28.137,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,64%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 227.868,73 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 169.167,01 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,06%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 2.593,80 KM, po prosječnoj cijeni od 9,90 KM po akciji.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus (3,68%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,41 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.800,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,96%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor ostvarile pad od 1,96% i trgovalo se po cijeni od 0,50 KM po akciji, u vrijednosti od 2.800,00 KM.