BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama, promet oko 997 hiljada KM

0
34922
Dnevni promet 533,5 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.080.078,13 KM, kroz 319 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 2,29% i iznosi 505,48 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 11.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,55 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 8,33%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 996.704,20 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 915.640,12 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,01%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 4.002,00 KM, po prosječnoj cijeni od 8,70 KM po akciji.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka (1,94%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,05 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina (-10,00%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,0009 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Guber a.d. Srebrenica akcijama, trgovalo se u iznosu od 60.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,30 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 150,00%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Guber a.d. Srebrenica (150,00%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,30 KM, u vrijednosti 60.000,00 KM.