BLSE: Najviše se trgovalo obveznicama RS, promet 42,5 hiljada KM

0
735
Dnevni promet 2,39 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 65.877,00 KM, kroz 39 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 2,83% i iznosi 672,29 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.280,50 KM, po prosječnoj cijeni od 0,868 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,35%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 52.714,42 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 42.484,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 2.024,47 KM, po prosječnoj cijeni od 0,138 KM, što predstavlja rast cijene za 1,47%.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (1,47%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,138 KM.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond (-2,91%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,67 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Mikrofin osiguranja a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.300,00 KM, po prosječnoj cijeni od 100,00 KM.