BLSE: Od ukupne trgovine, polovina prometa s obveznicama

0
781
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,26%

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 82.568,82 KM, kroz 49 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,24% i iznosi 519,05 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 27.485,69 KM, po prosječnoj cijeni od 1,03 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 42.646,63 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka u vrijednosti od 39.343,34 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene. U javnoj ponudi obveznica MKD Credis a.d. Banja Luka – javna ponuda obveznica danas je upisano 3 obveznica u vrijednosti od 3.000,00 KM.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 4.863,38 KM, po prosječnoj cijeni od 8,68 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (2,78%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,074 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Maximus Fund (-0,30%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,34 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Veterinarska stanica a.d. Šipovo akcijama, trgovalo se u iznosu od 951,90 KM, po prosječnoj cijeni od 0,10 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 71,43%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Veterinarska stanica a.d. Šipovo ostvarile pad od 71,43% i trgovalo se po cijeni od 0,10 KM po akciji, u vrijednosti od 951,90 KM.