BLSE: Peta multilateralna kompenzacija biće 18. oktobra

0
349
Dnevni promet 115,8 hiljada KM

Na Banjalučkoj berzi će se 18. oktobra održati peta multilateralna kompenzacija u ovoj godini. Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza, saopćeno je iz Banjalučke berze.
Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 17. oktobra i traje do 18. oktobra do 15 časova, kada će se kompenzacija i sprovesti. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.10.2022. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.
Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 19.10.- 21.10.2022. godine do 15 časova.
Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 18. oktobra (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 19.10. do 20.10.2022. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.
Iz Banjalučk berze napominju da od 14.02.2022. godine za pristup Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije nije potreban digitalni certifikat (moguće pristupati samo sa e-mailom i lozinkom). Korisnici koji žele dodatnu zaštitu prilikom pristupa sistemu mogu uključiti opciju dvofaktorske autentifikacije u skladu sa uputstvom koje se nalazi na linku. Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na ovom linku.
Podsjetimo, multilаtеrаlnа kоmpеnzаciја је nаčin prеstаnkа pоtrаživаnjа i оbаvеzа učеsnikа kојi su priјаvili svоје оbаvеzе u Sistem koji radi na principu maksimizacije iznosa kompenzovanih obaveza i potraživanja.