BLSE: Prodat paket akcija Nove banke vrijedan oko 688 hiljada KM

0
760
Dnevni promet 141 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.008.188,76 KM, kroz 48 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,04% i iznosi 565,71 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 54.100,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,541 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,19%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 149.724,85 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 116.698,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,20%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.831,60 KM, po prosječnoj cijeni od 10,00 KM, što predstavlja pad cijene za 0,10%.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond (3,27%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,16 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund (-0,10%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 10,00 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Promet TP a.d. Prnjavor akcijama, trgovalo se u iznosu od 68.147,10 KM, po prosječnoj cijeni od 0,30 KM.
Na aukciji za paket akcija emitenta Nova banka a.d. Banja Luka prometovano je 982.731 akcija po cijeni od 0,70 KM, u ukupnoj vrijednosti od 687.911,70 KM.