BLSE: Promet akcijama Hidroelektrane na Vrbasu od 418,4 hiljade KM

0
542
Dnevni promet 196 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 494.692,29 KM, kroz 78 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,43% i iznosi 594,78 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad, trgovalo se u iznosu od 418.418,76 KM, po prosječnoj cijeni od 0,38 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,26%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 14.265,50 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 9.890,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,20%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 15.188,42 KM, po prosječnoj cijeni od 11,25 KM po akciji.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (4,44%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,141 KM.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin (-2,01%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,95 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Put GP a.d. Istočno Sarajevo, trgovalo se u iznosu od 3.588,53 KM, po prosječnoj cijeni od 1,01 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Malpreh a.d. Banja Luka (2,98%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,588 KM, u vrijednosti 362,80 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola – u stečaju ostvarile pad od 92,86% i trgovalo se po cijeni od 0,0001 KM po akciji, u vrijednosti od 24,80 KM.