BLSE: Promet akcijama Nove banke 216.250 KM, pad akcija za 2,67%

0
672
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 384.939,29 KM, kroz 40 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 2,61% i iznosi 635,87 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 216.250 KM, po prosječnoj cijeni od 0,584 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 2,67%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 113.343,51 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 13 u vrijednosti od 80.518,08 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, trgovalo se u iznosu od 43.590,00 KM, po prosječnoj cijeni od 10,90 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond (0,25%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,96 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Veleprehrana a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 125 KM, po prosječnoj cijeni od 0,25 KM.