BLSE: Promet akcijama Nove banke 216.250 KM, pad akcija za 2,67%

0
625
Republika Srpska se na berzi ponovo zadužila više od planiranog

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 384.939,29 KM, kroz 40 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 2,61% i iznosi 635,87 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 216.250 KM, po prosječnoj cijeni od 0,584 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 2,67%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 113.343,51 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 13 u vrijednosti od 80.518,08 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, trgovalo se u iznosu od 43.590,00 KM, po prosječnoj cijeni od 10,90 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond (0,25%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,96 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Veleprehrana a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 125 KM, po prosječnoj cijeni od 0,25 KM.