BLSE: Promet obveznicama 56,5 hiljada KM

0
1224
Dnevni promet 46 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 58.058,27 KM, kroz 33 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 557,92 poena, dok se vrijednost FIRS indeksa smanjila za 0,01% i iznosi 1.779,24 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 141,14 KM, po prosječnoj cijeni od 0,231 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 56.557,65 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 u vrijednosti od 39.627,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.088,72 KM, po prosječnoj cijeni od 3,11 KM, što predstavlja pad cijene za 0,32%.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka (-0,32%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,11 KM.