BLSE: Promet obveznicama 95 hiljada KM, akcije Rafinerije Brod pale 1,25%

0
1321
Dnevni promet 81 hiljadu KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 135.326,48 KM, kroz 71 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,05% i iznosi 690,21 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 18.300,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,61 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 95.120,04 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 86.037,94 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 7.832,60 KM, po prosječnoj cijeni od 10,70 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (1,97%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,155 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 116,15 KM, po prosječnoj cijeni od 0,0079 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,25%.
Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile pad od 1,25% i trgovalo se po cijeni od 0,0079 KM po akciji, u vrijednosti od 116,15 KM.