BLSE: Promet sa akcijama Euroinvestment fonda 101.760 KM

0
310
Dnevni promet 358 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 177.037,33 KM, kroz 37 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,30% i iznosi 614,89 poena.
Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 26.104 KM, po prosječnoj cijeni od 0,502 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 3.640,50 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 u vrijednosti od 2.937 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, trgovalo se u iznosu od 101.760 KM, po prosječnoj cijeni od 10,60 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond (2,04%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,50 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 6.478,29 KM, po prosječnoj cijeni od 0,21 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 2,78%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka (0,50%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,20 KM, u vrijednosti 1.400 KM.
Na slobodnom tržištu pad cijena zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje ostvarile pad od 2,78% i trgovalo se po cijeni od 0,21 KM po akciji, u vrijednosti od 6.478,29 KM.