BLSE: Promet sa obveznicama 145 hiljada KM

0
1008
Dnevni promet 38,8 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 182.774,45 KM, kroz 29 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 539,36 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 29.950,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,599 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 145.334,57 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 139.875,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,27%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d.- OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 4.498,25 KM, po prosječnoj cijeni od 8,35 KM, što predstavlja rast cijene za 0,24%.
Udjeli/akcije 5 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka (4,07%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,56 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka (-1,12%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,77 KM.