BLSE: Promet sa obveznicama oko 915,5 hiljada KM

0
714
Dnevni promet 661 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 930.510,42 KM, kroz 182 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,83% i iznosi 528,27 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.811,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,03 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 915.489,33 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 419.837,70 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,09%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 2.393,94 KM, po prosječnoj cijeni od 8,46 KM, što predstavlja pad cijene za 0,12%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka (0,43%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,462 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka (-19,79%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,08 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 527,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,52 KM.