BLSE: RS se prodajom trezorskih zapisa (bez kamata) zadužila još 20 miliona KM

0
905
Dnevni promet 38,8 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 20.199.508,61 KM, kroz 62 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,22% i iznosi 690,57 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 18.300,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,61 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,61%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 171.149,38 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 86.818,13 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 3.723,60 KM, po prosječnoj cijeni od 10,70 KM, što predstavlja pad cijene za 0,09%.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced (2,92%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,52 KM.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund (-0,09%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 10,70 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Potkozarje a.d. Gradiška akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.081,30 KM, po prosječnoj cijeni od 0,65 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod (21,21%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,008 KM, u vrijednosti 1.133,46 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 20 miliona KM. Datum dospijeća je 22.10.2019. godine. Republika Srpska neće plaćati kamatu na iznos emisije od 20 miliona KM ostvaren na 59. aukciji trezorskih zapisa jer je kamatna stopa 0%.