BLSE: RS se prodajom trezorskih zapisa zadužila za 19,99 miliona KM

0
776
Dnevni promet 14,83 miliona KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 20.923.576,69 KM, kroz 30 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 576,32 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić, trgovalo se u iznosu od 0,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,95 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 115.856,79 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 u vrijednosti od 29.348,12 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,53%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 700,70 KM, po prosječnoj cijeni od 10,01 KM, što predstavlja pad cijene za 0,69%.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest (8,48%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,79 KM.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund(-2,95%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,56 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo akcijama, trgovalo se u iznosu od 22.197,98 KM, po prosječnoj cijeni od 0,07 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 794.119,90 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa RS ostvaren je promet u vrijednosti od 19.990.320,00 KM. Inače, planirani iznos emisije bio je 20 miliona KM. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj cijeni od 99,95 KM uz kamatnu sopu od 0,09% sa rokom dospijeća od 19.07.2019. godine.