BLSE: Sedmični promet 11,35 miliona KM

0
946
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (10.- 14. decembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 11.351.287,65 KM, kroz 655 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 174.795,35 KM što predstavlja 1,54% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 4.984.373,68 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,63 KM, čime je ostvaren pad od 1,56% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 148.264,62 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 7,99 KM, čime je ostvaren rast od 32,50% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.947.647,11 KM, što predstavlja 17,16% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka – javna ponuda obveznica 2 kojima se trgovalo u vrijednosti od 969.000,00 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond koji je porastao za 32,50%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,99 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus koji je pao za 2,86%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,36 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Vodovod i kanalizacija a.d. Modriča, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 72.381,76 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,971 KM, čime je ostvaren rast od 246,79% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 4.036.431,70 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijom od vrijednosti MKD Credis a.d. Banja Luka – obveznice 1. emisija, ukupne vrijednosti 65.999,06 KM.