BLSE: Sedmični promet 1,5 miliona KM

0
822
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (5.- 9. februar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.517.873,11 KM, kroz 284 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 72.707,60 KM što predstavlja 4,79% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 103.674,36 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,598 KM, čime je ostvaren pad od 0,17% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 23.514,09 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 8,44 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 472.471,41 KM, što predstavlja 31,13% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 272.037,92 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka koji je porastao za 6,61%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,29 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka koji je pao za 25,83%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,60 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Komunalno a.d. Trebinje, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 251.189,01 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 2,61 KM, čime je ostvaren pad od 2,97% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 2.034,85 KM.